WYDARZENIA: Muzeum
07.08.2008.

07.08.2008.

W Lisowicach zostało otwarte Muzeum Paleontologiczne. Ma ono swoją siedzibę w Lokalnym Centrum Społeczno - Kulturalnym. Na początek odbyła się konferencja prasowa z udziałem naukowców - odkrywców Smoka z Lisowic, przedstawicieli Urzędu Gminy Pawonków oraz przedstawicieli National Geographic Polska. Podczas konferencji prof. Jerzy dzik przedstawił wyniki badań prowadzonych na terenie cegielni "Lipie Śląskie". Następnie przedstawiciel Urzędu Gminy zapoznał zebranych z przebiegiem współpracy pomiędzy naukowcami a Gminą i mieszkańcami Lisowic. Po tej części spotkania goście udali się do muzeum, które otwarli, przecięciem wstęgi, prof. Jerzy Dzik, pani sekretarz Gminy Irena Sikora, pan sołtys Marian Mańka oraz pan wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice Marek Błyszcz. Ks. proboszcz Henryk Morawiec poświęcił sale, a następnie dr Tomasz Sulej i mgr Grzegorz Niedźwiedzki oprowadzali zebranych po muzeum opowiadając o zgromadzonych eksponatach. 

Nna zdjęciu: prowadząca konferencje prasową pani Renata Piosek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice