WYDARZENIA: Muzeum

17-18.07.2010

W tych dniach odbywał się w Lisowicach "Piknik od lisa do dinozaura", na który przygotowany został kolejny element ścieżki dydaktycznej dotyczący flory i fauny triasu. Plansza pt.: ŻYCIE W TRIASIE została umieszczona przy chodniku prowadzącym do muzeum. Można na niej przeczytać o życiu w morzu i na lądzie oraz o roślinności. Obok ciekawych informacji znalazły się unikatowe zdjęcia.