WYDARZENIA: Muzeum

28.11.2008

Muzeum zostało zaprezentowane na Zebraniu Członków Fundacji "Spichlerz Górnego Śląska".