WYDARZENIA: Muzeum

Informacje związane z muzeum

17.05.2009

W trakcie Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisowicach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego. Osoby, które nie mogły odebrać nagród w tym terminie, prosimy o odebranie ich w innym dogodnym dla nich czasie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organizatorem konkursu.

17.07.2014

8.05.2009

Muzeum odwiedzili pracownicy Instytutu Paleobiologii PAN. Przewodnikiem po wystawie był dr Tomasz Sulej. Goście oprócz skamieniałości obejrzeli także konkursowe prace plastyczne nadesłane na konkurs: "Fascynujący świat dinozaurów". Wyróżnili 15 prac, które zabrali w celu wystawienia ich w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie.

17.07.2014

Maj 2009

Muzeum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem szkół. Przygotowaliśmy ofertę dla grup zorganizowanych. Przyjeżdżający zwiedzać muzeum mają możliwość wziąć udział także w lekcji muzealnej i zajęciach plastycznych oraz w ognisku.

17.07.2014

Nowości w Muzeum

Otwarte 7 sierpnia ubiegłego roku gminne Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie, od początku lutego, prowadzona jest rozbudowa wystawy, a jej ponowne otwarcie dla zwiedzających przewidziano na 30 kwietnia, aby wszyscy zainteresowani mogli ją obejrzeć w trakcie majowego weekendu. Wystawa zostanie wzbogacona nie tylko o nowe sale wystawowe, ale przede wszystkim o nowe eksponaty. Jednym z nowych elementów będzie tzw. ekspozycja zmienna, która co roku prezentować będzie nowe eksponaty pozyskane w ramach współpracy z innymi muzeami, ośrodkami naukowymi czy instytucjami. Tegoroczna wystawa prezentować będzie kolekcję minerałów Roberta Borzęckiego, właściciela muzeum w Nowej Rudzie. Już teraz zachęcam do jej odwiedzenia. Nowością są również lekcje muzealne i zajęcia plastyczne które od 1 maja będą dostępne dla szkół. W dniach 1-30 kwietnia trwać będzie konkurs plastyczny pt. ”Fascynujący świat dinozaurów” przeznaczony dla uczniów z województwa śląskiego. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej muzeum. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone 17 maja, w czasie Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisowicach. Powstanie i obecna rozbudowa muzeum jest efektem współpracy wielu ludzi, od samych naukowców począwszy, poprzez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice, Sołtysa, Wójta Gminy, kierownictwo Lokalnego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Lisowicach, aż do kierownictwa lisowickiej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Myślę że tegoroczne lato przyniesie również wiele kolejnych ciekawych wydarzeń związanych z tą wystawą.

17.07.2014

1-30.04.2009

Trwa konkurs plastyczny pt. ”Fascynujący świat dinozaurów” adresowany do uczniów śląskich szkół. Zapraszamy do udziału.

17.07.2014

Luty - marzec 2009

Rozbudowa wystawy.

17.07.2014

02.12.2008

W Lisowicach, w Lokalnym Centrum Społeczno - Kulturalnym, miała miejsce prelekcja na temat triasu, którą prowadził jeden z odkrywców Smoka: dr Tomasz Sulej. W prelekcji uczestniczyło ponad 80 uczniów Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich, oraz 20 uczniów LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu.

17.07.2014

28.11.2008

Muzeum zostało zaprezentowane na Zebraniu Członków Fundacji "Spichlerz Górnego Śląska".

17.07.2014

07.08.2008.

W Lisowicach zostało otwarte Muzeum Paleontologiczne. Ma ono swoją siedzibę w Lokalnym Centrum Społeczno - Kulturalnym. Na początek odbyła się konferencja prasowa z udziałem naukowców - odkrywców Smoka z Lisowic, przedstawicieli Urzędu Gminy Pawonków oraz przedstawicieli National Geographic Polska. Podczas konferencji prof. Jerzy dzik przedstawił wyniki badań prowadzonych na terenie cegielni "Lipie Śląskie". Następnie przedstawiciel Urzędu Gminy zapoznał zebranych z przebiegiem współpracy pomiędzy naukowcami a Gminą i mieszkańcami Lisowic. Po tej części spotkania goście udali się do muzeum, które otwarli, przecięciem wstęgi, prof. Jerzy Dzik, pani sekretarz Gminy Irena Sikora, pan sołtys Marian Mańka oraz pan wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice Marek Błyszcz. Ks. proboszcz Henryk Morawiec poświęcił sale, a następnie dr Tomasz Sulej i mgr Grzegorz Niedźwiedzki oprowadzali zebranych po muzeum opowiadając o zgromadzonych eksponatach. 

Nna zdjęciu: prowadząca konferencje prasową pani Renata Piosek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice

17.07.2014