ODKRYTE SKAMIENIAŁOŚCI I SZCZĄTKI DINOZAURÓW

CERATODUS

CERATODUS

CERATODUS

wymarłe ryby dwudyszne potrafiące oddychać zarówno tlenem zawartym w wodzie jak i tym atmosferycznym.
Neoceratodus forsteri to najbliższy współcześnie żyjący krewny tego gatunku.

Zdjęcia do obejrzenia:

de20bd-slady.png