ODKRYTE SKAMIENIAŁOŚCI I SZCZĄTKI DINOZAURÓW

HYBODUS

HYBODUS

HYBODUS

niewielkich rozmiarów, wymarły rekin.
Jego skamieniałe szczątki znajdowano we wszystkich osadach ery mezozoicznej.Zamieszkiwał wody płytkich, ciepłych mórz. W triasie był jednym z najważniejszych drapieżników.