WYDARZENIA: Muzeum
KOLEJNA NOWOŚĆ W MUZEUM - ZĄB PRASSAKA

KOLEJNA NOWOŚĆ W MUZEUM - ZĄB PRASSAKA

Od 1 maja br. na wystawie w lisowickim muzeum prezentujemy pierwszy odkryty w Polsce ząb prassaka. Ten niepozorny, kilkumilimetrowy ząb jest świadectwem tego, że ponad 200 milionów lat temu, na terenie dzisiejszego Śląska, żyły niewielkie zwierzęta wielkości współczesnej ryjówki będące praprzodkami ssaków. Jest to najstarszy znany ssak z terenu dzisiejszej Polski. Na wystawie można zobaczyć również rekonstrukcje tych zwierząt.