WYDARZENIA: Muzeum
LISOWICIA BOJANI na okładce SCIENCE

LISOWICIA BOJANI na okładce SCIENCE

4 stycznia 2019 roku lisowicki dicynodont Lisowicia bojani pojawił się na okładce naukowego magazynu SCIENCE!!!


W dniu dzisiejszym ukazała się papierowa wersja magazynu Science, na okładce którego pojawił się lisowicki dicynodont. Jak ogłosili odkrywcy, 23 listopada 2018 roku, na konferencji w Warszawie, nadano mu nazwę Lisowicia bojani. 

Artykuł o dicynodoncie, autorstwa polskich paleontologów, Tomasza Suleja i Grzegorza Niedźwiedzkiego, znajduje się TUTAJ

Science to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement  of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany. Podstawowym zadaniem tygodnika jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. 

Charakterystyczną cechą pisma są wysokie kryteria doboru tematów, które powodują, że współautorstwo niewielkiego artykułu w Science jest w świecie naukowym znacznie wyżej cenione niż samodzielne autorstwo dużego artykułu w większości czasopism naukowych na świecie. Podobną rangę i tzw. impact factor ma brytyjski tygodnik Nature. /Wikipedia/

Strona internetowa czasopisma Science TUTAJ