ODKRYTE SKAMIENIAŁOŚCI I SZCZĄTKI DINOZAURÓW

ROŚLINNOŚĆ

ROŚLINNOŚĆ

ROŚLINNOŚĆ

to najczęściej występujące skamieniałości w złożu Lipie Śląskie - Lisowice do tej pory identyfikowano 15 nowych gatunków

Zdjęcia do obejrzenia:

3d540a-roslinnosc.png