Stratygrafia
TABELA STRATYGRAFICZNA
ERA OKRES GEOLOGICZNY EPOKA CZAS
(MLN LAT)
ODDZIAŁ WYDARZENIE W POLSCE
KENOZOICZNA CZWARTORZĘD HOLOCEN 0
PLEJSTOCEN
TRZECIORZĘD PLIOCEN 1,6 Węże k/Działoszyna - brekcja kostna
MIOCEN 2 Pińczów - walenie
OLIGOCEN 2,3 Pogórze Przemyskie - ryby morskie
EOCEN 3,4
PALEOCEN 5,5
MEZOZOICZNA KREDA PÓŹNA 65
ŚRODKOWA
JURA PÓŹNY 145 Sułoszowa k/Olkusza - ichtiozaury
ŚRODKOWY
WCZESNA Sołtyków - tropy dinozaurów
TRIAS PÓŹNY 200 RETYK Lipie Śląskie - Lisowice - Pierwszy drapieżny dinozaur "Smok"
NORYK
KARNIK Krasiejów - Silesaurus
ŚRODKOWY
WCZESNY Czatkowice - Czatkobatrachus jedna z najstarszych żab
PALEOZOICZNA PERM GÓRNY 250 Lublin - ryby ganoidowe
WCZESNY Nowa Ruda - szkielet pelykozaura
KARBON PÓŹNY
WCZESNY
DEWON GÓRNY Góry świętokrzyskie - ryby pancerne
ŚRODKOWY
WCZESNY
DEWON GÓRNY 359
ŚRODKOWY
WCZESNY
SYLUR GÓRNY 416
ŚRODKOWY
WCZESNY
ORDOWIK GÓRNY 443
ŚRODKOWY
WCZESNY
KAMBR GÓRNY 488
ŚRODKOWY
WCZESNY
PREKAMBR PROTEROZOIK 542
ARCHAIK 2500

Następnie zobacz: Galeria