WYDARZENIA: Muzeum

WYNIKI KONKURSU RYSUNKOWEGO

Na konkurs rysunkowy zgłoszono, w dwóch kategoriach (kl. I-III SP i IV-VI SP), 220 prac ze szkół powiatu lublinieckiego. Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich opiekunom za udział w konkursie i przysłanie ciekawych prac. Zwycięzców konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego nastąpi rozdanie nagród. Ze zwycięzcami mogą przyjechać także pozostali uczestnicy konkursu z ich szkoły. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale prosimy zgłosić swój przyjazd do 25 maja, podając ilość osób, pod numerem telefonu: 889 773 089.  Rozdanie nagród odbędzie się 8 czerwca w muzeum, podczas spotkania, które rozpocznie się o godzinie 9:00. Zakończenie około godziny 13:00. (Z przyczyn niezależnych od nas musimy przesunąć termin spotkania z 1 VI na 8 VI). Jeżeli komuś ten termin nie odpowiada i nie będzie mógł przybyć po odbiór nagrody, zostanie ona wysłana pocztą.

Za wszystkie zmiany przepraszamy.


Pliki do pobrania: